พิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 57 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 57 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 57 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งความรักในสถาบัน องค์กร และงานของกรมการพัฒนาชุมชน  กิจกรรมประกอบด้วย 1.การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสำรวย เดชผิว พัฒนาการอำเภอนาดี  2.การมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1) ประเภทหัวหน้ากลุ่ม  ได้แก่นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 2) ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่  นายสุเมธ ทัพพุน พัฒนาการอำเภอศรีมโหสถ  3) ประเภทนักวิชาการ  ได้แก่ นายตุลยวัตร นกอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 4) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสรินนา ทับชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.กบินทร์บุรี และ 5) ประเภทนักประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณาภรณ์ กิติกรเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ  3. การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม – ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)