พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ ศาลาการเปรียญลานธรรม ลานวิถีไทย วัดไผ่งาม หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสุรพี โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)