เวที​ เสวนาเขย่าทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรี​ “ปราจีนบุรี​ เมืองแห่ง​สุขภาพกาย​ สุขภาพใจที่ดี​ และอาหารปลอดภัย”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา​ 09.30​ น.นาย​พิบูลย์​ หั [...]

อ่านต่อ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระปร [...]

อ่านต่อ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น.พระบาทสมเด็จพระปรเ [...]

อ่านต่อ