การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน  โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)