การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  โดยพิจารณาผลงานและความรู้ความสามารถของข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและประสงค์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี มีข้าราชการแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฯ จำนวน 2 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)