พิธีเปิดโครงการเสริมพลังสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.ปราจีนบุรี) ดำเนินโครงการเสริมพลังสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาสตรี และแก้ไขปัญหาสตรี และเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสตรีในหมู่บ้าน/ชุมชน จาก 7 อำเภอ จำนวน 500 คน  กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ การมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” การสาธิตอาชีพ และการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)