การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจ ติดตาม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน-ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจ ติดตาม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี  ในการนี้  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)