ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาจัดตลาดอะเมซิ่งของกิน ของใช้ ของดีทั่วไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับ OTOP ประจำปี 2563   ให้ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้าไปแสดงและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดปราจีนบุรี , OTOP TRADER และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)