พิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 เพื่อจัดหารายได้และรับบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบเงินบริจาคเพื่อใช่ในการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย  ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)