โครงการ “เอามื้อสามัคคี สวนสัมมาชีพรวมใจ”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี และนางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมกันดำเนินโครงการ “เอามื้อสามัคคี สวนสัมมาชีพรวมใจ” ณ บ้านนางนิตยา สอนหัด เลขที่ 65 หมู่ที่ 11 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   กิจกรรมประกอบด้วย 1. การลงแปลงเรียนรู้ ลงมือทำจริง 1.1 ขุดคลองไส้ไก่ ยาว 30 เมตร 1.2 ปลูกละมุด พุทรา และผักพื้นถิ่น 1.3 ห่มดินด้วยฟางข้าว  1.4 สาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ 2. ล้อมวงสนทนาเปิดใจได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม 3. ล้อมวงทานอาหารกลางวันใต้ต้นไม้ ในการนี้ หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)