พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงานเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงานเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 ณ บริเวณด้านหน้ารอยพระพุทธบาทคู่ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดปราจีนบุรี ในการที่จะช่วยจรรโลงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ นายอำเภอศรีมโหสถ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชน ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน-ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว โดยในช่วงเวลา 11.00 – 13.30 น. ได้นำอาหารกลางวันไปเลี้ยงพระและประชาชนผู้เข้าร่วมงานด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)