พิธีมอบโล่รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2562 ในงาน CD Day 2019

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 2 กันยายน  2562  เวลา 09.30 น.  นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น พิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง”  พิธีมอบโล่รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2562 ในงาน CD Day 2019 แก่ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดปราจีนบุรี  ได้แก่      1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น : บ้านป่าเสือ ม. 13 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี โดยนายประเสริฐ นรินทร์วงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเสือ  ๒) ผู้นำ อช.ดีเด่น (ชาย-หญิง) ได้แก่ นายวสันต์ ธัญญเจริญ ผู้นำ อช.ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง และนางบุญส่ง พันทอง ผู้นำ อช.ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม 3) ผู้แทนกลุ่มองค์การแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ นางสุวรรณา งามบุญ ประธานกลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.6 ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ  4) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดีเด่น ได้แก่ นายประภาส รักศรี ประธาน ศอช.ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)