พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2562 โดยมีนางสุรพี โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)