การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562   นางสาววิจิตร หลงชิน   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทน   พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส   ครั้งที่ 2/2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการของนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออก 2 และภาคกลางตอนล่าง 2 และนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการภาคตะวันออก 1 ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)