โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสุรพี โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปตามโครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ณ เทศบาลตำบลประจันตคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)