การแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” ตามโครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่ 2 การแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี และนายแดง ปิ่นแก้ว ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” ตามโครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่ 2 การแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยมีสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า 80 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)