งานวันสตรีไทยจังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสตรีไทย จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้  การอบรมให้ความรู้เรื่องสตรีไทยกับสถาบันครอบครัว การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562  การแสดงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  การออกบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี  ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเยี่ยมชมออกบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)