การพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้มาพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อยและเสนอเข้าประกวดในระดับเขตตรวจราชการ ดังนี้

  1. ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางสาวสนอง แพนลา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี
  2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม
  3. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี

ในการนี้ นางสาววิจิตร  หลงชิน  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี พัฒนาการอำเภอประจันตคาม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร ร่วมกันให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)