พิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ กำแพงเมือง-คูเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป้นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ กำแพงเมือง-คูเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญย่อย ได้แก่
1. เปิดป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) กำแพงเมือง-คูเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
2. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง ระหว่างกรมธนารักษ์ กับ เทศบาลตำบลโคกปีบ และ กรมธนารักษ์ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
3. เสวนาเรื่องรู้รักบ้านเกิด เมืองศรีมโหสถ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ นายอำเภอศรีมโหสถ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ภาคเอกชน และ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนกว่า 500 คน และนางสาววิจิตร หลงชิน  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)