โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทวาราวดี และเส้นทางประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ไทย

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทวาราวดี และเส้นทางประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ไทย ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)