การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบทีวี พช.

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบทีวี พช. โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุม สาระสำคัญประกอบด้วย การรายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการจัดงาน OTOP Midyear 2019 การจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)