การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 ภาคตะวันออก 2 เป็นประธานในการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจ ปี 2562 ณ บ้านโคกกระจง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลในการบริหารหนี้ไปสู่เป้าหมาย 1 ครัวเรือน 1 สัญญาต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)