โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ วัดอรัญญไพรศรี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบหมายให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่าย รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการนี้ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)