จังหวัดปราจีนบุรีคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่ายพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 5 คน จากผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 6 คน  โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ผลงาน ประวัติการรับราชการ และศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)