เศรษฐกิจ

ฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

...

นางบุญทิวา วรรณประเวศ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการของเรา

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มกราคม 2563 / 16.37 น.

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดคลองเฆ่ ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโ [...]

21 มกราคม 2563 / 17.18 น.

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

13 มิถุนายน 2562 / 22.48 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายฃื่อ เลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกัยตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่๗๑ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายฃื่อ เลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกัยตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่๗๑ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด

07 พฤษภาคม 2562 / 13.06 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการแสดง จำหน่าย และประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

28 มีนาคม 2562 / 14.17 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

21 มกราคม 2562 / 15.05 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศศึกษาดูงาน  โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน สปน. จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างแกนนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศศึกษาดูงาน โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน สปน. จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างแกนนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลด

09 มกราคม 2562 / 11.37 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา(Quadrant D) จำนวน 95 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มประบตัวเข้าสู่การพัฒนา(Quadrant D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา(Quadrant D) จำนวน 95 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มประบตัวเข้าสู่การพัฒนา(Quadrant D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

25 กรกฎาคม 2561 / 22.28 น.

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ระดับจังหวัด  ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  กิจกรรมย่อยที่ 3.7 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน  กิจกรรมที่ 3.7.2 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว ระดับจังหวัด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding )

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ระดับจังหวัด ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.7 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมที่ 3.7.2 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding )

ลิงค์แบนเนอร์